Studion käyttö- ja varausehdot

Sopimuksen osapuolia ovat Tmi Annika Kartano (2495280-7), (jäljempänä ”Vuokranantaja”) ja tilan käyttöoikeuden varannut yritys, yhteisö tai henkilö (Jäljempänä ”Vuokraaja”)

* Tekemällä varauksen hyväksyt nämä ehdot.
* Varaamalla tilan käyttöoikeuden sitoudut maksamaan vuokran.
* Tilan käyttöoikeus on tilapäinen eikä kyseessä ole lain liikehuoneistojen vuokrauksesta tarkoittama vuokrasuhde.
* Jos varausta ei suoriteta Slotti.fi-varaussivun kautta, maksu hoituu laskutuksen kautta. Laskulla maksetusta tilavuokrasta varaukset tekee aina Vuokranantaja.
* Tilavarausta voi muuttaa veloituksetta 12 tuntia ennen vuokratun ajan alkamista.
* Peruutuksen on tapahduttava vähintään 24 tuntia ennen vuokra-ajan alkamista, muuten veloitamme 50% vuokrahinnasta. Rahat palautetaan kohtuullisessa ajassa. Palautetulle rahalle ei makseta korkoa.
*Vuokraaja hoitaa peruutuksen ottamalla yhteyttä Vuokranantajaan sähköpostitse tai puhelimitse.

TILA
* Kulku tiloihin tapahtuu älylukon avulla. Varauksen tekijä saa tekstiviestillä koodin ja ohjeet tiloihin saapumisesta. Koodi on jokaiselle Vuokraajalle yksilöllinen ja toimii niin kauan, kun studio on Vuokraajalle varattu. Huomioithan, että älylukko ilmoittaa Vuokranantajalle, jos ovi on ollut yli 10 min auki. Vuokra-ajan ovi tulee olla kiinni ja lukittuna. Ovi tulee sulkea huolellisesti tiloista poistuessa.
* Koodin luovuttaminen ulkopuoliselle on kielletty.
* Varatun ajan loputtua tiloista tulee poistua kymmenen minuutin kuluessa. Varaamanne ajan jälkeen saattaa olla heti toinen varaus, joten tilojen on oltava seuraavan asiakkaan käytettävissä.
* Vuokraaja on vastuussa vuokra-ajan riittävyydestä sekä siitä, että studio on jätetty siistiksi ja sieltä on poistuttu vuokratun ajan loppuun mennessä.
* Jos tiloista ei ole poistuttu 10 minuutin kuluessa vuokra-ajan päätyttyä, jokaisesta alkavasta tunnista veloitamme seuraavan tunnin täysihintaisen vuokran (65€ sis alv). Hyväksymällä käyttöehdot olet sitoutunut jättämään studion siistiksi seuraavalle asiakkaalle ja olet varannut tarpeeksi aikaa tilojen siistimiseen. Tarvittaessa suoritamme siistimisen Vuokraajan laskuun.

* Tiloissa ollaan ilman kenkiä.
* Tiloihin kohdistuvista vahingoista laskutetaan vahinkojen suuruuden perusteella, kuitenkin aina vähintään 500,00 euroa. Rikkoutuneet laitteet laskutetaan Vuokralaiselta täydestä jälleenhankintahinnasta.
* Jos tiloihin saapuessa huomaat laitteissa vikoja, niihin tai tiloihin kohdistuvia vahinkoja, tulee niistä ilmoittaa Vuokranantajalle (puh. 0406633036) välittömästi.
* Vuokraajan tulee toimia tiloissa kaikin puolin huolellisesti. Vuokranantaja ei vastaan Vuokraajalle aiheutuneista vahingoista, jotka ovat syntyneet tilojen tai siellä olevien koneiden ja laitteiden ohjeiden vastaisesta tai huolimattomasta käyttämisestä. Vuokranantaja ei myöskään vastaa mistään Vuokralaiselle syntyneistä välillisistä vahingoista.
* Tiloja ja siellä olevia koneita ja laitteita saa käyttää vain niiden varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Vuokralainen vastaa kaikista käyttötarkoituksen vastaisesta käyttämisestä aiheutuneista vahingoista.
* Vuokranantajan vahingonkorvausvastuu rajautuu kaikissa tapauksissa Vuokralaisen maksamaan maksuun tilojen käyttöoikeudesta.
* Sellaisten asioiden ja esineiden käyttö tiloissa, joista voi olla vaaraa muille on kielletty.
*Tulen teko sekä tupakoiminen tiloissa ovat kiellettyjä.
* Vuokrahintaan kuuluu tilojen, laitteiden, taustojen ja rekvisiitan käyttö sekä sähkön ja veden kulutus. Vuokraaja huolehtii, ettei laitteita, vettä tai sähköä kuluteta ja käytetä tarpeettomasti.
* Tiloja ei saa käyttää mihinkään Suomen Lain vastaiseen toimintaan.
* Tiloja ei saa käyttää sellaiseen toimintaan, josta kuuluu ääniä viereisiin liiketiloihin tai asuinhuoneistoihin.
* Jos tiloihin täytyy Vuokraajan toiminnasta johtuen tehdä turvallisuus- tai palohälytys, vastaa Vuokraaja niistä aiheutuvista kustannuksista kokonaisuudessaan.
* Jos Vuokraaja on käyttänyt taustakartonkia sopimattoman paljon, on Vuokranantajalla oikeus laskuttaa sen käytöstä jälkikäteen 20e/m.
* Tiloihin saa tuoda omia laitteita, kalusteita ja rekvisiittaa yms. Vuokraaja huolehtii, että laitteet, jotka halutaan saada toimimaan studiolla jo olevien laitteiden kanssa, varmasti toimivat yhteen eikä kytkennöistä aiheudu henkilö- tai laitevahinkoja. Vuokraaja myös huolehtii, että tiloihin tuotavista tavaroista ei aiheudu vahinkoja tilojen pinnoille (eivät esimerkiksi naarmuta lattiaa). Vuokraaja on vastuussa omista laitteistaan, kalusteistaan ja rekvisiitastaan ja ne tulee viedä mukanaan tiloista poistuessa.
* Studiolla tulee olla ennen vuokra-ajan alkamista ja sen päättymisen jälkeen laitteet, jotka ovat lueteltuina nettisivuilla.