Studion käyttö- ja varausehdot

Sopimuksen osapuolia ovat Insane Empire Oy (31070699-7), (jäljempänä ”Vuokranantaja”) ja tilan käyttöoikeuden varannut yritys, yhteisö tai henkilö (Jäljempänä ”Vuokraaja”)

 • Tekemällä varauksen Vuokraaja hyväksyy nämä ehdot.

 • Varaamalla tilan käyttöoikeuden Vuokraaja sitoutuu maksamaan vuokran.

 • Tilan käyttöoikeus on tilapäinen eikä kyseessä ole lain liikehuoneistojen vuokrauksesta tarkoittama vuokrasuhde.

 • Tilan vuokraus maksetaan laskulla. Verkkolaskutus on mahdollinen.

 • Crazy Town Oy:n asiakkaat eli Vuokraajat voivat varata tila omatoimisesti Desk.me -varausjärjestelmän kautta. He voivat muokata tilavuokrausta milloin tahansa ilman lisäkuluja.

  Ulkopuoliset Vuokraajat varaavat tilan laittamalla sähköpostia tai viestiä Vuokranantajalle.

  Ulkopuoliset Vuokraajat voivat muuttaa tilavarausta veloituksetta 6 tuntia ennen vuokratun ajan alkamista.

 • Ulkopuolisten Vuokraajien tulee tehdä peruutus vähintään 12 tuntia ennen vuokra-ajan alkamista, muuten veloitamme 50% vuokrahinnasta.

  Vuokraaja hoitaa peruutuksen ottamalla yhteyttä Vuokranantajaan sähköpostitse tai puhelimitse.

  TILA

 • Vuokrattava tila sijaitsee Crazy Town Oy:n yritysyhteisössä osoitteessa Rautatienkatu 21 B, 33100 Tampere. Yhteisön ulkopuoliset asiakkaat eivät pääse tiloihin ilman henkilökuntaa.

  Crazy Town yhteisön asiakkaat pääsevät tiloihin älylukon avulla. Varauksen tekijä saa tekstiviestillä koodin ja ohjeet tiloihin saapumisesta. Koodi on jokaiselle Vuokraajalle yksilöllinen ja toimii niin kauan, kun studio on Vuokraajalle varattu. Ovi tulee lukita huolellisesti tiloista poistuessa.

 • Koodin luovuttaminen ulkopuoliselle on kielletty.

 • Varatun ajan loputtua tiloista tulee poistua kymmenen minuutin kuluessa. Varaamanne ajan jälkeen saattaa olla heti toinen varaus, joten tilojen on oltava seuraavan asiakkaan käytettävissä.

 • Vuokraaja on vastuussa vuokra-ajan riittävyydestä sekä siitä, että studio on jätetty siistiksi ja sieltä on poistuttu vuokratun ajan loppuun mennessä.

 • Jos tiloista ei ole poistuttu 10 minuutin kuluessa vuokra-ajan päätyttyä, jokaisesta alkavasta tunnista veloitamme seuraavan tunnin täysihintaisen vuokran. Hyväksymällä käyttöehdot olet sitoutunut jättämään studion siistiksi seuraavalle asiakkaalle ja olet varannut tarpeeksi aikaa tilojen siistimiseen. Tarvittaessa suoritamme siistimisen Vuokraajan laskuun.

 • Tiloihin kohdistuvista vahingoista laskutetaan vahinkojen suuruuden perusteella, kuitenkin aina vähintään 500,00 euroa. Rikkoutuneet laitteet laskutetaan Vuokralaiselta täydestä jälleenhankintahinnasta.

 • Jos tiloihin saapuessa huomaat laitteissa vikoja, niihin tai tiloihin kohdistuvia vahinkoja, tulee niistä ilmoittaa Vuokranantajalle (puh. 040 6633036) välittömästi.

 • Vuokraajan tulee toimia tiloissa kaikin puolin huolellisesti. Vuokranantaja ei vastaan Vuokraajalle aiheutuneista vahingoista, jotka ovat syntyneet tilojen tai siellä olevien koneiden ja laitteiden ohjeiden vastaisesta tai huolimattomasta käyttämisestä. Vuokranantaja ei myöskään vastaa mistään Vuokralaiselle syntyneistä välillisistä vahingoista.

 • Tiloja ja siellä olevia koneita ja laitteita saa käyttää vain niiden varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Vuokralainen vastaa kaikista käyttötarkoituksen vastaisesta käyttämisestä aiheutuneista vahingoista.\

 • Vuokranantajan vahingonkorvausvastuu rajautuu kaikissa tapauksissa Vuokralaisen maksamaan maksuun tilojen käyttöoikeudesta.

 • Sellaisten asioiden ja esineiden käyttö tiloissa, joista voi olla vaaraa muille on kielletty.

  Tulen teko sekä tupakoiminen tiloissa ovat kiellettyjä.

 • Vuokrahintaan kuuluu tilojen, laitteiden, taustojen ja rekvisiitan käyttö sekä sähkön ja veden kulutus. Vuokraaja huolehtii, ettei laitteita, vettä tai sähköä kuluteta ja käytetä tarpeettomasti.

 • Tiloja ei saa käyttää mihinkään Suomen Lain vastaiseen toimintaan.

 • Tiloja ei saa käyttää sellaiseen toimintaan, josta kuuluu ääniä viereisiin toimistohuoneisiin. Toiminnan ei saa häiritä yritysyhteisön työntekijöiden työskentelyä.

 • Jos tiloihin täytyy Vuokraajan toiminnasta johtuen tehdä turvallisuus- tai palohälytys, vastaa Vuokraaja niistä aiheutuvista kustannuksista kokonaisuudessaan.

 • Jos Vuokraaja on käyttänyt taustakartonkia sopimattoman paljon, on Vuokranantajalla oikeus laskuttaa sen käytöstä jälkikäteen 20e/m.

 • Tiloihin saa tuoda omia laitteita, kalusteita ja rekvisiittaa yms. Vuokraaja huolehtii, että laitteet, jotka halutaan saada toimimaan studiolla jo olevien laitteiden kanssa, varmasti toimivat yhteen eikä kytkennöistä aiheudu henkilö- tai laitevahinkoja.

  Vuokraaja myös huolehtii, että tiloihin tuotavista tavaroista ei aiheudu vahinkoja tilojen pinnoille (eivät esimerkiksi naarmuta lattiaa). Vuokraaja on vastuussa omista laitteistaan, kalusteistaan ja rekvisiitastaan ja ne tulee viedä mukanaan tiloista poistuessa.

 • Studiolla tulee olla ennen vuokra-ajan alkamista ja sen päättymisen jälkeen laitteet, jotka ovat lueteltuina nettisivuilla.

  Yhteisön ulkopuolisen Vuokraaja hyväksyy pitämällä vuokrattavan studion lisäksi Crazy Townin tilat siisteinä ja aiheuttamatta tarkoituksella vahinkoa.
  \     • Vuokraaja Insane Empire Oy haluaa ratkaista ensisijaisesti varauksiin ja sopimuksiin liittyvät riitatilanteet yhdessä Varaajan kanssa kirjallisesti.

      Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

  Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).